Diskografi

 

OSMANLI BAROK MÜZİĞİ

Leyla Pınar ve İstanbul Barok
Kalan Müzik / Arşiv Serisi

1. Ch. H. Blainville – “Marche Janissaires (Yeniçeri Marşı)” Mss. B. A. Nota 10

2. G. Toderini – Concerto Turco Nominato İzia Semais (Türk Konçertosu)
Hicaz Semai, Mss. B. A. Nota 19

3. Tamburi Mustafa Çavuş – “Küçüksuda Gördüm Seni”
Şarkı, TRT. M.Y. Kaan Buldular (Kontratenor)

4. Dimitri Kantemiroğlu – Peşrev, “Der Mâkam-ı Sipihr Uşûleş Fer’î Muhammes”
Musikiyi Harflerle Tesbit ve İcra İlmi, Mss. 184

5. Ch. H. Blainville – “Guideyorum (Gidiyorum)”
Şarkı, Mss. B. A. Nota 11

6. F.J. Sulzer – “Turfifche Sonaten, Dervish Tanz und Liebernmelodie”
(Derviş Dansları Ezgisi ve Şarkı Ezgileri)
Türk Sonatları, Mss. B. A. Nota 14

7. Ebubekir Ağa – Nakış, “Ah! Muntazam Kamet-i Bi-Misl ü Bedel”
Yürük Semai

8. H. İ. Dede Efendi – “Yüzündür Cihanı Münevver Eden…”
Şarkı, Kaan Buldular (Kontratenor)

9.Fâhte Hârun Yâhûdi – “Der makam-ı Hüseynî “Küll-i Külliyyât”
Musikiyi Harflerle Tesbit ve İcra İlmi, Mss. 22

10. Solakzâde Hemdemi Çelebi – “Evc Semâ’î”
Mss. 140 D. K.

11. Ali Ufkî – “Berayı Maşuk Hud Gürci Ali Galâm Sultan Muhammed Han”
Şarkı, Kaan Buldular (Kontratenor)

12. Petraki (Tiryaki) – Peşrev

13. Papa Sakîli – “Der Makâm-ı Irâk Küçük Sakîl”
Mss. 80 D. K.

14. Ermeni Murâd Çelebi – “Der Makam-ı Kürdî Usül Eş Darbeyn” Mss. 84 D. K.

15. Ali Rifat Bey (Sermüezzin) – Ferâhnâk Mevlevî Ayini Ayin dansı – Zakir’in Son Peşrevi – Son Yürük Semaî – B.A. Mss. P.J.T.

16. Hâfız Post – “Gelse O Şûh Meclise…” Semâi, Mss. TRT M.Y.

17. Ali Ufkî – Der Makâ-ı Mezbur “Ey Olur Melül ü Garib” Murabba, Güfte i Frenk Mustafa Almarz, Mecmâ-i Sâz ü Söz – Mss. 282             Celal İldeniz (Kontratenor)

18. Dilhayât Hanım Kalfa – Saz Semâi Aksak Saz Semâi

19. Tamburi Mustafa Çavuş – “Dök Zülfünü Meydane Gel…” Şarkı, Kaan Buldular (Kontratenor)

20. Thomas Show – “Turkish Air (Türk Havası)” Slow, Mss B.A. Nota 8

21. Ch. H. Blainville – ” Danse de Chypre (Kıbrıs Oyun Havası)” Largo-Allegro-Presto, Mss. B. A. Nota 12

 

Yapım: Kalan Müzik

Yapımcı: Hasan Saltık

Müzik ve sanat yönetmeni: Leyla Pınar

Program içeriği, müziklerin seçimi ve uyarlamalar: Leyla Pınar

Kapak ve grafik tasarım: Kadir Yardımcı

Genel tasarım danışmanı: Ali Akdamar