İstanbul Barok

İstanbul Barok, projeye göre 3 solistten 15 soliste kadar genişleyebilen bir barok müzik topluluğudur. Topluluk son kırk yılda yeniden keşfedilen barok dönemin kendine has üslubunu otantik çalgılarla icra etmektedir.  Repertuarında oda müziği, konçertolar, korolu yapıtların yanı sıra barok operalar mevcuttur.

İstanbul Barok 1975 yılında keman, flüt ve klavsen üçlüsü olarak – uluslararası barok müzik ortamında Türkiye’yi temsil eden – klavsenci Leyla Pınar tarafından kuruldu.

Leyla Pınar 1995’te oluşumu genişletip merkezi İstanbul’da olan gezgin bir ensemble-opera-bale topluluğu haline getirmiştir. İstanbul Barok 19 yılda yurt içinde ve yurt dışında değişik tarihi mekanların yanı sıra modern sahnelerde belirli bir süreklilikle 7 barok opera ve 1 dans tiyatrosu sahneleyip pek çok konser vermiştir.

İstanbul Barok yurt içinde Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Caddebostan Kültür Merkezi (CKM), Fulya Sanat Merkezi, Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı Tiyatrosu, Aya İrini, Tophane-i Amire, Nakilbent Sarnıcı, Süreyya Operası, İtalyan Kültür Merkezi, Avusturya Kültür Ofisi, Fransız Sarayı, St.Michel Tiyatrosu, Sen Antuan ve Sen Espri’de pek çok defa sahne alarak İstanbul müzik ortamının belirleyici aktörlerinden biri olmayı başarmış ve kendi kitlesini yaratmıştır.

Ardından bu performansını Ankara Devlet Opera ve Balesi, Manisa-Sard Harabeleri, Antalya, Mersin, Antakya ve Mardin´e düzenlediği turnelerle diğer şehirlere taşımıştır.

İstanbul Barok, yurt dışında, Mağosa-Otello Kalesi, Girne-Bella Pais Manastırı, Amsterdam-Old Huis (2 kez), Brüksel (3 kez), Lüksemburg (2 kez) ve Namur’de sahne almıştır. Bundan başka 1997´de Avrupa´nın en önemli barok müzik festivallerinden biri olan Brüksel-Printemps Baroque du Sablon Festivali´nde A.Campra’nın L’Europe Galante adlı operasını 3oo sene sonra ilk defa sahnelemiştir. Son olarak Brüksel Güzel Sanatlar Sarayı BOZAR’da sahneye çıkan topluluk geçmişinden bu yana sergilediği performansla barok müziğin dünyadaki devleriyle birlikte anılmış, yerli ve yabancı basından övgü ve takdir toplayan eleştiriler almıştır.

İstanbul Barok bu projelerde Paul Dombrecht ve Robert Kohnen gibi tanınmış barok müzik virtüözlerinin yanı sıra Austrian Baroque Consort ve La Cetra D’Orfeo gibi yine alanında tanınan topluluklar ile konserler verip ortak projeler üretmiştir. Topluluk; Türkiye’den Ayhan Baran, Burak Bilgili, Pervin Çakar, Ulaş İnaç, Cenk Karaferya, Bengi Mayone ve Ezgi Saydam gibi önemli solistlerle çalışmıştır. Ayrıca nitelikli koreografilere imza atan Lieven Baert, Geyvan MacMillen ve Tuğçe Tuna gibi koreograflarla ortak projeler üretmiştir.

İstanbul Barok´un amacı barok dönemde Osmanlı/Türkler ya da Anadolu’dan çıkmış mitolojik öyküler üzerine bestelenmiş bütün oda müziği ve opera repertuarını sahiplenmektir. Bunların büyük bir kısmı halen Avrupa’daki müzik kütüphanelerinin tozlu raflarında keşfedilmeyi beklemektedir.

İstanbul Barok´un diğer bir amacı da müzik kurumlarımızın kalıplaşmış, katı ve hantal anlayışına alternatif olmaktır. Bu düsturu seçtiği mekan, repertuar, konser formatı ve bünyesindeki lejyoner sanatçılar ile sahnelediği barok operalarda farklı bir reji ve tasarım anlayışıyla ortaya koymuştur.

Topluluk bütün bu çalışmalarının yanı sıra, yine Leyla Pınar’ın sanat yönetmenliğinde, 23 yıldan bu yana her sene, Uluslararası İstanbul Barok Festivali’ni düzenleyip yurt içi ve yurt dışından konuk sanatçılar davet edip ortak projeler üretmektedir. Topluluğun Kalan Müzik’ten çıkan son albümü “Osmanlı Barok Müziği” halen raflardadır.